Verkoopsvoorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden

Als klant van Zorgeloos Eten ga je akkoord met onze voorwaarden van zodra je je aankoop doet of bij ons iets bestelt. 

Betaling

De betaling gebeurt onmiddellijk bij de bestelling of aankoop via de beschikbare betaalmethoden: cash, bancontact of kredietkaart.

Gezondheidsinformatie

We besteden de grootste zorg aan de voedselveiligheid van onze producten. Al onze producten moeten tot op het ogenblik van verbruik bewaard worden aan een temperatuur van maximum 7°C. De houdbaarheidsdata zijn telkens vermeld op de etikettering van het product en moeten worden gerespecteerd.

Onze maaltijden worden gemaakt in een werkplaats waar ook andere producten worden vervaardigd of verwerkt. Hierdoor kunnen sporen van glutenbevattende granen, schaaldieren, eieren, vis of producten van vis, aardnoten, soja, melk (lactose), noten, selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide,lupine en weekdieren aanwezig zijn in onze producten.

Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar zou worden bevonden om welke reden dan ook, zullen de overige bepalingen of andere delen van de bepaling(en) hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de nietige, ongeldige, of onafdwingbare bepaling(en) niet inbegrepen is/zijn in de Overeenkomst. In voorkomend geval wordt ook de rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van de Overeenkomst zelf geenszins aangetast. In de mate van het mogelijke zal elke nietige, ongeldige of onafdwingbare clausule vervangen worden door een bepaling die, inzoverre dit rechtsgeldig kan, het dichtst benadert wat de Partijen met en in de bedoelde clausule nastreefden. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Zorgeloos Eten. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.